Kortlopende jobs zijn niet de norm

Kortlopende jobs zijn niet de norm
Kortlopende jobs zijn niet de norm

Ruim een kwart van de nieuwe jobs in Vlaanderen duurt minder dan drie maanden. Vier op de tien aanwervingen zijn een jaar later nog altijd actief bij dezelfde werkgever. Dat blijkt uit een rapport van enkele onderzoekers van het Hiva-Instituut uit Leuven die, in opdracht van de Vlaamse regering, de ‘dynamiek van loopbanen’ in kaart brachten, zo schrijft De Standaard. In 2014 (het laatste onderzochte jaar) was 40 procent van de ‘nieuwe’ werknemers langer dan een jaar aan de slag bij dezelfde werkgever. Voor de grootste groep binnen die langlopende jobs was dat zelfs meer dan twee jaar. Een vergelijking met het begin van de eeuw leert dat het aandeel van de langlopende jobs toeneemt.

Omgekeerd neemt het aandeel van de kortlopende jobs (van minder dan drie maanden) af. In 1999 liep bijna een op de drie (32 procent) van de jobs af binnen het eerste kwartaal na aanwerving. Vijftien jaar later, in 2014, gold die korte looptijd nog voor 28 procent, of net iets meer dan een kwart van de jobs.

Vooral jongeren (van minder dan 25 jaar) belanden in jobs met een duurtijd van minder dan een kwartaal. Het klinkt ook logisch dat het aandeel van de langlopende jobs toeneemt met de leeftijd – en het grootste is in de leeftijdsgroep boven 55 jaar.

Ongeveer 40 procent van de aanwervingen in de landbouw, de horeca en de administratieve en ondersteunende diensten heeft een duur van minder dan een kwartaal. Sectoren die gekenmerkt worden door een langere verblijfsduur zijn de industrie (64 procent), financiële bedrijven (63 procent) en het openbaar bestuur (68 procent).

Bron: Belga