Waalse regering buigt zich over eventuele investering in nieuwe bank NewB

Waalse regering buigt zich over eventuele investering in nieuwe bank NewB

De Waalse regering buigt zich in de komende dagen of uren over een eventuele investering in NewB, de nieuwe coöperatieve bank die voor morgenavond 30 miljoen euro moet bijeen krijgen om van de Nationale Bank een banklicentie te kunnen bekomen. Dat verklaarde Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) in de bevoegde commissie van het Waals Parlement. “Toen het gewest een eerste keer benaderd werd in het dossier heeft de Waalse investeringsmaatschappij SRIW een analyse gemaakt. De raad van bestuur kon evenwel geen positief antwoord geven wegens verschillende economische zwakheden in het dossier”, lichtte de minister toe. Daarop heeft de regering een spoedadvies gevraagd van de Waalse maatschappij voor Sociale Economie Sowecsom. Die bevestigde het standpunt van de SRIW maar meende wel dat het project in haar opdrachten rond sociale economie kon worden geïntegreerd, vervolgde Borsus. “De Waalse regering kan daarom beslissen om NewB te ondersteunen. Het punt staat overigens op de agenda van de volgende ministerraad”, aldus nog de Economieminister. Zijn kabinet weerlegde de bewering van SudPresse, dat het gewest één miljoen euro zou investeren in twee schijven.

bron: Belga