Eerste zes maanden waren catastrofe op onze wegen, derde trimester is iets beter

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 372 verkeersdoden gevallen in het Belgische verkeer. Dat zijn er 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Deze stijging is vooral te wijten aan de eerste zes maanden die een ware catastrofe waren op onze wegen”, zegt verkeersveiligheidsinstituut Vias. “De zomermaanden waren dit jaar dan weer iets minder dodelijk dan vorig jaar (-3 procent)”. Specifiek voor Vlaanderen valt op dat de balans vooral voor motorrijders negatief is. Een andere zorgwekkende tendens is dat bij ongevallen met jonge bestuurders opnieuw veel meer doden zijn gevallen: van 37 naar 63 doden. Om het totaal aantal verkeersdoden te kennen, moeten nog de personen toegevoegd worden die tot 30 dagen na hun verwondingen overlijden, want Vias hanteert de norm van “doden ter plaatse”.
Als we enkel kijken naar de derde trimester, dan stellen we dus een lichte daling vast. “Maar het zijn dus vooral de eerste zes maanden van dit jaar die extreem dodelijk zijn geweest”, stelt Vias.
Het aantal verkeersdoden is in Brussel in vergelijking met vorig jaar gestegen van 9 naar 14 in de eerste negen maanden van dit jaar. In Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden ook lichtjes, van 160 naar 168 (+5 procent). In Wallonië was de stijging het grootst (van 150 naar 190, ofwel +27 procent).
Het aantal gewonden is lichtjes teruggelopen (van 35.805 naar 34.815 ofwel -3 procent), net zoals het aantal letselongevallen (van 28.129 naar 27.700, ofwel -1,5 procent).
Als er gekeken wordt volgens het type weggebruiker op nationaal niveau, dan zien we dat het aantal verkeersdoden fors gestegen is bij de auto-inzittenden (van 150 naar 188 doden). Bij de voetgangers steeg het aantal verkeersdoden nationaal van 32 naar 45. Daarvan waren er 6 in Brussel, ten opzichte van 1 vorig jaar.
Ook bij de motorrijders (van 55 naar 70) was de dodentol zwaarder. Vooral in Vlaanderen vielen er veel doden in deze weggebruikerscategorie (van 24 naar 33 doden). Bij de ongevallen met een vrachtwagen zien we daarentegen een forse daling in Vlaanderen van 50 naar 32 doden. Nooit eerder waren er minder dodelijke slachtoffers in ongevallen met een vrachtwagen.
Hoewel het aantal dodelijke ongevallen waarbij een jonge autobestuurder betrokken was de laatste jaren fors daalde, noteerden we in de eerste negen maanden van dit jaar een grote stijging: van 37 naar 63 verkeersdoden. Nochtans waren er nooit minder letselongevallen voor deze categorie: van 4.272 naar 4.033 ongevallen, ofwel -6 procent.
Het aantal doden op de autosnelwegen is sterk gestegen: van 57 naar 77 doden. Dat is het hoogste aantal sinds 2011.
“Deze verkeersveiligheidsbarometer toont een bijzonder negatieve tendens van de verkeersveiligheid tijdens de eerste negen maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”, concludeert Vias. “Op nationaal niveau zijn vooral de stijging van de dodelijke ongevallen met jonge autobestuurders en de stijging van het aantal dodelijke ongevallen op de autosnelwegen zorgwekkend. In Vlaanderen valt ook de stijging van het aantal doden bij motorrijders op.”

bron: Belga