Betoging tegen geweld tegen vrouwen trekt door Brussel

Betoging tegen geweld tegen vrouwen trekt door Brussel

Met een massale kreet van woede is deze namiddag aan het Europakruispunt in Brussel het startschot gegeven van een betoging tegen geweld tegen vrouwen, in het kader van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen morgen. De oproep kwam van het platform Mirabal, dat een honderdtal organisaties uit het middenveld verenigt. De organisaties vragen een meer efficiënte aanpak van alle vormen van geweld op vrouwen. Een gelijkaardige betoging telde vorig jaar 5.000 deelnemers en de organisatoren hopen dit jaar op minstens evenveel betogers.

De actiegroep Stop Féminicide telde dit jaar al 21 vrouwen in België die werden vermoord om de eenvoudige reden dat ze vrouwen waren. Sinds 2017 gaat het om 99 vrouwenmoorden. Officiële cijfers ontbreken echter en het totale aantal zou nog hoger kunnen liggen.

Voor de start van de betoging werden de namen van die 21 slachtoffers voorgelezen, gevolgd door een moment van stilte en een massale woedekreet. Langs het parcours van de betoging staan ook her en der rode schoenen opgesteld, elk paar een symbool voor één van de gedode vrouwen.

Het platform eist de toepassing van het Verdrag van Istanboel, een tekst van de Raad van Europa die België in 2016 heeft geratificeerd, en waarbij de verschillende beleidsniveaus zich ertoe verbonden gecoördineerde maatregelen te treffen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders te vervolgen. Drie jaar later stelt het middenveld echter vast dat het verdrag nauwelijks in de praktijk wordt omgezet.

“We eisen een echt politiek debat en een coherente strategie om te strijden tegen elke vorm van geweld waarvan vrouwen het slachtoffer worden,” klinkt het. “Een echte preventiepolitiek en een beter onthaal en opvang van alle slachtoffers en hun kinderen. Om dat te bereiken willen we een verhoging van de middelen voor alle organisaties die op het terrein dag na dag strijden tegen geweld op vrouwen.”

bron: Belga