Brand asielcentrum Bilzen – Contactpunt en infomarkt voor Bilzenaren over komst asielcentrum

Het Agentschap Inburgering en Integratie heeft een verbindingsofficier aangesteld om de communicatie tussen de federale overheid en de inwoners bij de komst van een asielcentrum in de toekomst te verbeteren. Voor de stad Bilzen werd na een eerste overleg een concreet actieplan uitgewerkt met de oprichting van een contactpunt en een infomarkt. “We zullen lokale besturen in de toekomst beter ondersteunen en bijstaan in hun administratie, communicatie en plan van aanpak. Op die manier worden ook de buurtbewoners van begin af aan beter geïnformeerd”, legt verbindingsofficier Jolein Martens uit. “We richten met de betrokkenen een werkgroep op en komen wekelijks samen om expertise te delen en alle aspecten van het tijdelijk noodopvangcentrum te bespreken en op te volgen.”
Een eerste stap in het actieplan is de oprichting van een contactpunt, waar inwoners in vertrouwen met vragen en bezorgdheden terechtkunnen. Via het e-mailadres [email protected] worden alle meldingen omtrent het asielcentrum meteen doorgestuurd naar de bevoegde diensten, terwijl antwoorden worden opgevolgd om buurtbewoners efficiënt in te lichten.
Daarnaast komt er op 7 en 8 december een infomarkt in zaal Concordia voor alle geïnteresseerde Bilzenaren. “Daar zullen alle betrokken partijen aanwezig zijn om toelichting te geven en in gesprek te gaan. Iedereen kan die dagen vrijblijvend langskomen”, zegt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen).

bron: Belga