Asielzoekers staan opnieuw voor gesloten deur aan Klein Kasteeltje

Asielzoekers staan opnieuw voor gesloten deur aan Klein Kasteeltje

Een zestigtal asielzoekers is vanochtend in de koude op straat moeten blijven, omdat ze geen asiel konden aanvragen. Dat meldt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De deuren ging toe van zodra de opvangcapaciteit bereikt was. De federale opvangdienst Fedasil liet afgelopen week al verstaan dat de opvang voor asielzoekers onder druk komt te staan door een stijgend aantal asielaanvragen. Vandaag stelde Vluchtelingwerk Vlaanderen vast dat niet iedereen opvang kreeg in het aanmeldcentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel en er dus opnieuw asielzoekers op straat blijven staan. De mensen die maandag geen kans kregen om zich aan te melden, kregen een oranje papier mee, waardoor ze morgen voorrang zouden krijgen.

“Deze crisis is niet alleen te wijten aan een toename van het aantal asielaanvragen in België, maar vooral ook aan een langere asielprocedure, een gebrek aan personeel, én vanwege een ondoordacht op- en afbouwbeleid in de opvang dat de regering al jaren hanteert”, klink het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Een jaar geleden werden er ook regelmatig asielzoekers geconfronteerd met de gesloten deuren. Eerst door de quota van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA), en toen Maggie De Block (Open Vld) overnam door een overvloed aan aanmeldingen die de administratie niet aankon. Vluchtelingenwerk Vlaanderen betreurt dat er geen lessen getrokken zijn uit die fouten en pleit voor een flexibel opvangmodel. “We hebben nood aan een opvangmodel dat rekening houdt met een fluctuerende aankomst van asielzoekers. Fluctuaties zijn eigen aan migratie. Het gebrek aan een duurzame aanpak komt noch asielzoekers, noch onze samenleving ten goede”, klinkt het.

bron: Belga