Benaming “artisanaal” of “ambachtelijk” product doorgaans correct gebruikt

De Economische Inspectie heeft in de loop van 2018 en 2019 zo’n 101 artisanale en ambachtelijke voedingsproducten gecontroleerd en slechts in vijf gevallen konden de producenten niet sluitend argumenteren waarom hun product die benaming verdiende. Dat meldt minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle zondag naar aanleiding van de Dag van de Ambachten. Wanneer er twijfel bestond over het artisanale karakter van een product, werd aan de producent gevraagd om met een argumentatie te komen. Dat gebeurde voor 52 van de 101 producten.
De meeste producenten bezorgden een sluitende argumentatie. Bij vier producten beslisten de producenten die het artisanale of ambachtelijke karakter onvoldoende konden beargumenteren, om de benaming terug te trekken. Het ging om twee bakkerijproducten en twee charcuteriewaren. Eén producent werd geverbaliseerd voor een product dat behalve een misleidende vermelding “artisanaal” ook nog andere inbreuken vertoonde.
Over het algemeen worden de benaming “artisanaal” of “ambachtelijk” dus correct gebruikt, besluit de minister. Producenten die de benaming op een misleidende manier gebruiken, riskeren boetes tot 200.000 euro.

bron: Belga