Overleg Kunstenorganisaties pleit voor uitstel besparingen en overleg

Overleg Kunstenorganisaties pleit voor uitstel besparingen en overleg

“We stellen voor dat de minister de voorgestelde besparingen on hold zet totdat we een consensus gevonden hebben”, zegt het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) vandaag. De koepel voor de kunstensector reageert daarmee op de besparingen in de cultuursector van Vlaams minister-president en minister van Cultuur, Jan Jambon (N-VA). Het oKo wil in overleg gaan en pleit voor zorgvuldigheid. Tijdens de parlementaire Commissie Cultuur van 14 november nodigde minister-president Jan Jambon de kunstensector uit om met een alternatief begrotingsvoorstel te komen. Daarmee reageerde hij op het protest dat de sector de afgelopen dagen liet horen tegen de aangekondigde besparingsplannen.

“Uit de gecombineerde cijfers blijkt dat de regering op kunstinstellingen, organisaties met een werkingssubsidie en projectsubsidies, 8 procent wil besparen. Meer dan 6 procent dus”, zegt Leen Laconte, directeur van het oKo. “Dat is een forse besparing. Het is niet realistisch om van een sector te verwachten de drastische gevolgen daarvan tegen 1 januari 2020 – dus binnen 6 weken al – door te voeren.”

Het oKo gaat graag in op de uitnodiging van minister Jambon om in gesprek te gaan en hem “met kennis van zaken te adviseren”. Omdat die gesprekken wel eens een tijdje zouden kunnen duren, stelt de organisatie voor dat de voorgestelde besparingen in het Kunstendecreet “on hold” worden gezet totdat er een consensus wordt gevonden. “Er is nood aan grote zorgvuldigheid”, zegt Laconte. “Daarvoor is tijd nodig.” Een datum voor het overleg wordt momenteel besproken, meldt de organisatie.

Het oKo wil daarbij aandacht vragen voor alle kunstdiscplines en iedereen die in de sector werkt. Het wil daarbij ook het belang onderstrepen van alle aanverwante sectoren “die net als wij getroffen worden door de besparingen en de sectoren die inhoudelijk en economisch met de onze verbonden zijn. Want ook voor onder meer horeca, toerisme, onderwijs en media hebben de besparingen in de kunstensector gevolgen”, aldus Laconte.

De vakbonden in de sectoren podiumkunsten en muziek hebben ondertussen een stakingsaanzegging ingediend, gericht tegen de besparingsplannen van de Vlaamse regering in de cultuursector. Dat meldt ACV Puls. Met de stakingsaanzegging willen de drie bonden (ACV Puls, ABVV en ACLVB) acties tegen de besparingen ondersteunen en meer kans op succes bieden.

Welke acties en wanneer die er zullen komen, is nog niet duidelijk. Het gaat om een stakingsaanzegging van onbepaalde duur.

bron: Belga