Geweld tegen Brusselse politiemensen in vier jaar verviervoudigd

Geweld tegen Brusselse politiemensen in vier jaar verviervoudigd

Het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgt meer en meer te maken met geweld tegen politiemensen. Waar er in 2016 nog 100 pv’s hierover werden opgemaakt, zit men in 2019 al aan 392. “Een onrustwekkende stijging van bijna 400%”, stelt Brussels politieraadslid Bianca Debaets (CD&V), die de cijfers kreeg in antwoord op een interpellatie. “Alleen al tussen 1 augustus en 8 september van dit jaar werden de personeelsleden van de politiezone slachtoffer van 35 feiten, die leidden tot een gezamenlijke 96 dagen arbeidsongeschiktheid”, vult Debaets aan. De CD&V-politica vindt de cijfers op zijn minst erg verontrustend: “Per feit van agressie zijn de betrokken politiemensen dus gemiddeld bijna drie dagen arbeidsongeschikt. Terwijl zij net als taak hebben om de veiligheid van de Brusselaars te garanderen, worden ze zelf steeds vaker verbaal en fysiek aangevallen. Dat is ontoelaatbaar, daar moet streng tegen opgetreden worden”.

Bianca Debaets vindt het wel positief dat het aantal seponeringen daalt en het aantal boetes stijgt. Zo waren er in 2016 nog 46 seponeringen, maar zakte dit aantal tot 15 voor dit jaar. Het aantal boetes steeg in diezelfde periode van 41 tot 187, wat meer dan viermaal zoveel is. Het aantal aanhoudingen verdubbelde tussen 2016 en 2018 van 13 naar 26. Dit jaar zit met nu al aan 24 aanhoudingen. “Geen enkele agent of hulpverlener mag aangevallen worden tijdens het uitvoeren van zijn opdracht. Geweldplegers moeten streng vervolgd worden”, vindt Debaets.

Ze is ook gewonnen voor de invoering van de geplande bodycams voor agenten, waarbij interventies worden gefilmd. Het project staat evenwel nog in zijn kinderschoenen. “Uit buitenlandse voorbeelden weten we dat het dragen van bodycams door politie zowel leidt tot een afname van geweld als tot een verhoging van het veiligheidsgevoel”, vervolgt de CD&V’ster. “Dat blijkt uit een pilootproject bij de politie van Amsterdam tussen 2017 en 2018. Bij serieuze bedreigingen daalde het percentage slachtoffers van 74% naar 57%.” Debaets kreeg op de politieraad te horen dat de zone Brussel Hoofdstad Elsene nog voor het einde van het jaar een proefproject lanceert. Bij een positieve evaluatie wordt het project in 2020 verder uitgerold.

bron: Belga