Verbindingsofficier vanuit Vlaanderen zal contactpunt zijn voor lokale bevolking Bilzen

Verbindingsofficier vanuit Vlaanderen zal contactpunt zijn voor lokale bevolking Bilzen

Vlaams minister van samenleven Bart Somers (Open Vld) bracht deze voormiddag een werkbezoek aan het stadsbestuur van Bilzen waar zondag een toekomstig asielcentrum in brand werd gestoken. Hij maakte op de persconferentie achteraf bekend dat er een verbindingsofficier komt voor een optimale informatiedoorstroming naar het lokale bestuur en de lokale bevolking in Bilzen. Burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) reageerde tevreden dat het college van burgemeester en schepenen steun vanuit Vlaanderen krijgt. De verbindingsofficier wordt vanuit Vlaanderen bekostigd en zal bijvoorbeeld een jaar aan de slag gaan omwille van de specifieke aard van het probleem in Bilzen. Daarnaast wil de minister binnen het agentschap van migratie en inburgering een expertisecel oprichten.

“We willen op middellange termijn een expertisecel oprichten, die meteen op het terrein het stadsbestuur gaat bijstaan om zo accuraat mogelijk informatie door te spelen. Daarvoor moet er worden samengewerkt met het kabinet van minister Maggie De Block, met Fedasil en het Rode Kruis,” aldus minister Somers vandaagin Bilzen.

“Er is geen enkel excuus voor criminele daden en voor het gebruik van geweld. We zitten hier vandaag schouder aan schouder om het signaal te geven “wij aanvaarden dit niet”. Ik ga dus ook samenzitten met minister Maggie De Block zodat ik meteen geïnformeerd word als er ergens plannen zijn voor een asielcentrum zodat ik met de betrokken gemeente kan samenzitten en er onmiddellijk op het terrein de nodige informatie beschikbaar zal zijn,” zei Bart Somers.

bron: Belga