Langdurige ziektes nemen toe bij jongeren, vrouwen en in grote ondernemingen

Foto Unsplash

Het aantal werknemers dat een lange tijd is uitgeschakeld door ziekte kent de voorbije jaren een systematische groei. Sinds eind 2014 is het aantal langdurig zieken gestegen met 20%, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV.

Vaak wordt aangenomen dat de groei van de voorbije jaren vooral te verklaren is door de vergrijzende bevolking, maar Sociaal Secretariaat Partena Professional ziet net het omgekeerde. «De categorieën met de hoogste stijging zijn werknemers tussen 25 en 44 jaar oud, vrouwen en werknemers die in ondernemingen van meer dan 199 mensen werken», zegt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

«Die groei is des te verontrustender omdat de oorzaken niet altijd duidelijk zijn», legt Angela Leone, Talent Partners Expert bij Partena Professional uit. «Onze klanten geven aan dat oudere werknemers vooral fysieke invaliditeit aanstippen, terwijl jongeren vooral klagen over een gevoel van ‘te veel’.»