België stort 9 miljoen in Afghaan militair fonds

België stort 9 miljoen in Afghaan militair fonds

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de storting van 9,4 miljoen dollar of ruim 9 miljoen euro in het Afghan National Army Trust Fund (ANA Trust Fund) voor 2019. Het geld gaat voornamelijk naar het onderhoud van de uitrusting van het Afghaanse leger. Het geld komt uit het budget van Buitenlandse Zaken maar zal toch komen beschouwd worden als een defensie-uitgave volgens de NAVO-criteria. Het Afghan National Army Trust Fund (ANA Trust Fund) werd opgericht in 2007 om het Afghan National Army te ondersteunen, zowel wat betreft training als uitrusting. De bijdragen aan het Trust Fund komen van 29 NAVO-bondgenoten, 12 partnerlanden en de Afghaanse regering zelf.

Een Belgische bijdrage in 2019 geeft verder gevolg aan de beslissing van de staatshoofden en regeringsleiders op de NAVO-top van 2018 in Brussel om het Afghaanse leger steun te verlenen tot 2024. De ministerraad keurde donderdag de storting van een bijdrage aan het ANA Trust Fund in 2019 goed.

Die bijdrage ligt even hoog als in 2018. Van 2015 tot 2017 droeg ons land een stuk meer bij, 14,9 miljoen dollar.

bron: Belga