“Tegen half november quasi alle schooltoeslagen uitbetaald”

Kind en Gezin verwacht tegen half november quasi alle schooltoeslagen te hebben uitbetaald. Dat zegt woordvoerster Leen Du Bois in een reactie op de berichtgeving van VTM Nieuws dat tienduizenden gezinnen al weken op hun schooltoeslag wachten. Dit schooljaar wordt de vroegere schooltoelage voor het eerst vervangen door een schooltoeslag, die deel uitmaakt van het Groeipakket. Die wordt automatisch toegekend, zonder dat ouders een aanvraag moeten indienen.
De automatische rechtentoekenning is een stap vooruit, maar volgens VTM Nieuws wachten veel gezinnen nog altijd op hun toelage. Het is Kind en Gezin dat voor 1,2 miljoen kinderen die gebruik maken van het Nederlandstalig onderwijs, moet nagaan wie recht heeft op een schooltoeslag. De organisatie zegt dinsdagavond 84 procent van die groep te hebben onderzocht, en aan 283.000 kinderen een schooltoeslag te hebben toegekend.
Volgens Leen Du Bois van Kind en Gezin is het mogelijk dat mensen die vroeger hun aanvraag snel indienden, nu langer moeten wachten tot de middelen gestort worden. “De schooltoeslag is afhankelijk van het inkomen. Indien het aanslagbiljet van de FOD Financiën ons geen info over het inkomen geeft, onder andere bij invaliditeit, dan moeten we dat inkomen zelf gaan reconstrueren uit andere beschikbare gegevens. Dat vraagt tijd, zeker als het om grote groepen gaat”, legt ze uit.
Kind en Gezin verwacht tegen half november quasi alle schooltoeslagen te hebben uitbetaald, behalve voor gezinnen waar de inkomsten niet duidelijk zijn of waar een internationale connectie is. De gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn, zullen hierover een schrijven ontvangen. Midden december worden deze laatste dossiers nog berekend en betaald wanneer er recht is.
Naar volgend schooljaar toe wordt bekeken hoe alle gegevens sneller en optimaler verwerkt kunnen worden.

bron: Belga