Waals landbouwminister Borsus neemt maatregelen tegen everzwijnen

Waals landbouwminister Borsus neemt maatregelen tegen everzwijnen

Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR) en de Waalse jagersverenigingen hebben een akkoord bereikt om de everzwijnpopulatie in het gewest gevoelig te verkleinen. Dat kondigt de minister vanmiddag aan na een onderhoud in Namen met het Waalse Agentschap Natuur en Bos. De dieren worden wel eerst aan een grondige telling onderworpen. Borsus’ voorganger René Collin (cdH) stelde vorig jaar al voor om de everzwijnpopulatie in het Waals gewest op twee jaar tijd met de helft terug te dringen. Er is een impact op de biodiversiteit, het herstel van bossen, de volksgezondheid (denk maar aan de varkenspest), maar de dieren bezorgen vooral landbouwers overlast: heel wat landbouwgewassen worden vernield door everzwijnen. De boeren vroegen dan ook maatregelen om de populatie met maar liefst 80 procent terug te dringen.

Volgens Borsus heeft een percentage weinig zin zolang er geen betrouwbare cijfers zijn over de totale populatie everzwijnen in Wallonië. De minister wil dan ook een methodologie ontwikkelen om de dieren grondig te tellen. Dit jachtseizoen, dat deze maand is begonnen, vindt er al een eerste test plaats.

Alle spelers zijn het erover eens dat de everzwijnpopulatie op termijn grondig moet worden teruggedrongen, en in bepaalde regio’s zelfs moet worden uitgeroeid. Eind december staat een nieuwe bijeenkomst gepland met alle betrokkenen.

bron: Belga