Nieuw op 1 november – Gezinnen kunnen minimumlevering aardgas aanvragen

Mensen in Vlaanderen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, kunnen vanaf 1 november opnieuw een minimale aardgaslevering aanvragen bij het OCMW van hun gemeente. Wie een budgetmeter heeft voor aardgas, maar echt geen geld heeft om die op te laden, kan in de wintermaanden toch een minimale levering aardgas krijgen. Vanaf 1 november tot en met 31 maart 2020 kunnen zij elke halve maand bij het OCMW een financiële tussenkomst voor een minimale aardgaslevering vragen.
OCMW’s doen eerst een sociaal onderzoek om na te gaan of de hulpvraag van hun cliënt gegrond is. De hoogte van de tussenkomst verschilt naargelang het type van de woning: een hoekhuis, een appartement of een vrijstaande woning. De netbeheerder draagt 70 procent van de kost, de overige 30 procent kan het OCMW terugvragen aan de gebruiker.

bron: Belga