Wilmès eerste minister – David Clarinval, MR-boegbeeld uit Namen, wordt minister

De 43-jarige David Clarinval wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid in de regering van lopende zaken. Ooit was hij de jongste burgemeester van het land, nu geldt hij als het liberale boegbeeld van de provincie Namen. Clarinval werd op 10 januari 1976 geboren in Dinant. Hij haalde een licentiaat in de economische, sociale en politieke wetenschappen aan de UCL. Toen Clarinval op 23-jarige leeftijd de universiteit vaarwel zei, ging hij aan de slag als parlementair medewerker voor de MR in het Waalse parlement.
Twee jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, grijpt Clarinval na een duel met zijn oom het burgemeesterschap in de kleine gemeente Bièvre. Op dat moment wordt de bijna 25-jarige liberaal de jongste burgemeester van België, en hij zou nadien de lakens blijven uitdelen in de gemeente in de provincie Namen.
In 2006 wordt Clarinval provincieraadslid in Namen, maar een jaar later trekt hij naar de Kamer om er Sabine Laruelle te vervangen. De jonge verkozene stort zich in het federale parlement op economische zaken en energiedossiers. Samen met Corentin de Salle schreef hij het boek “Fiasco énergétique”, waarin hij “de mislukking van het paradigma van duurzame ontwikkeling” aan de kaak stelt.
Wanneer er zich in 2014 opnieuw federale verkiezingen aandienen, is Clarinval lijsttrekker voor de Kamer in de provincie Namen. Hij haalt het in zijn kieskring met het meeste aantal voorkeursstemmen.
Clarinval is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is ook medebestuurder van Clarinval Constructions, een bedrijf met een zestigtal werknemers.

bron: Belga