Ook MR legt voorstel op tafel

Ook MR legt voorstel op tafel

De Franstalige liberalen leggen een eigen wetsvoorstel op tafel om abortus uit de strafwet te halen en de termijnen waarbinnen de zwangerschapsafbreking mag plaatsvinden, op te trekken. Verschillende andere fracties gingen de MR al voor. Kamerlid Kattrin Jadin dient samen met collega’s David Clarinval en Philippe Goffin een wetsvoorstel in om zwangerschapsbeëinding volledig uit de strafwet te halen. De MR wil de termijn daarnaast optrekken van 12 naar 18 weken zwangerschap, en de wachttijd terugbrengen van 6 dagen naar 48 uur. In hoogdringende situaties kan die wachttijd wat MR betreft nog verder teruggeschroefd worden. Bij MR stemmen parlementsleden vrij over ethische thema’s, benadrukte Goffin gisteren nog.

De voorbije dagen werd al duidelijk dat er zich een parlementaire meerderheid aftekent om het wettelijk kader rond abortus aan te passen. Eerder gingen PVDA, de groenen, PS en DéFI de MR al voor. Bij Open Vld en sp.a zitten teksten in de pijplijn. De betrokken fracties spraken gisteren in commissie af om in een werkgroep op zoek te gaan naar een compromistekst, waarna de discussies na de herfstvakantie verdergezet kunnen worden.

bron: Belga