Verkiezingen Bolivia – Boliviaanse regering stelt hertelling voor aan waarnemers

De Boliviaanse regering heeft dinsdag aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) gevraagd om “zo snel mogelijk” een technische missie naar La Paz te sturen om de processen-verbaal van de presidentsverkiezingen van zondag te controleren. Dat heeft de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken Diego Pary gezegd. Bolivia roept op “om zo snel mogelijk een commissie op poten te zetten om een audit uit te voeren van het volledige officiële telproces”, luidde het op een persconferentie. Waarnemers van de OAS hadden maandag nog hun bezorgdheid geuit over de onverklaarbare wending in de uitslag van de verkiezingen, nadat de autoriteiten lieten doorschemeren dat de uittredende president Evo Morales voldoende zou hebben aan een eerste ronde. Op de officiële resultaten is het intussen nog altijd wachten.
Om te volstaan met één ronde moeten kandidaten minstens 50 procent van de stemmen behalen, of 40 procent met ten minste 10 procentpunten voorsprong op de tweede kandidaat. Zoniet is een tweede ronde nodig.
Een eerste telling door de kiescommissie zondag gaf aan dat de 59-jarige Morales 45,28 procent van de stemmen wist te behalen, tegenover 38,2 procent voor oppositiekandidaat Carlos Mesa. Dat was voor Morales niet voldoende om een tweede ronde te vermijden. De kiesautoriteiten stopten kort daarna echter, nog voor alle stemmen geteld waren, met het updaten van de resultaten. Daarop beschuldigde Mesa de regering ervan de verkiezingsresultaten te proberen manipuleren om een zo beslissende ronde tussen hem en Morales te voorkomen.
Tegen de late namiddag van 21 oktober werd de livestreaming van de resultaten opnieuw opgestart. In die tussentijd was Morales plots uitgelopen en had hij de kloof met Mesa uitgediept tot net boven de 10 procent. Mesa reageerde verontwaardigd en zei de uitslag niet te zullen erkennen. Er braken ook overal in het land relletjes en protesten uit.

Bron: Belga