Boris Johnson legt bal in kamp EU

Boris Johnson legt bal in kamp EU

Nu het Britse parlement de spoedprocedure voor de behandeling van de brexit-wet (Withdrawal Agreement Bill, WAB) verworpen heeft, legt premier Boris Johnson de bal in het kamp van de Europese Unie. In een eerste reactie op de stemmingen in het Lagerhuis toonde Johnson zich opgetogen dat een meerderheid zich achter de brexit-wet heeft geschaard. “Dit is een belangrijk moment”, zei hij, waarbij het parlement eindelijk het nationaal belang vooropgesteld heeft.

Johnson zei wel ontgoocheld te zijn over het feit dat de voorgestelde spoedprocedure verworpen werd, zodat – aldus de premier – een brexit op basis van het akkoord dat met de EU gesloten werd niet meer haalbaar is tegen 31 oktober.

Hoogstwaarschijnlijk zit er een nieuw uitstel voor de brexit aan te komen. Het parlement dwong Johnson er eerder al toe dat aan te vragen. “Het is nu aan de Europese Unie om een beslissing te nemen. Ik zal met de Europese lidstaten praten tot ze die beslissing genomen hebben”, zei Johnson. “Zolang pauzeren we de behandeling van deze wetgeving.”

Johnson gaat (voorlopig?) dus niet zo ver als hij dinsdagmiddag dreigde. Toen kondigde hij aan bij een nederlaag over de spoedprocedure de WAB weer in te trekken en vervroegde verkiezingen te zullen aanvragen.

“Hoe dan ook, op de een of andere manier, zullen we de Europese Unie verlaten mét dit akkoord”, zei Johnson vanavond.

De Europese Commissie verwacht nu dat de Britse regering meer toelichting geeft bij de volgende stappen, reageerde een woordvoerster meteen op Twitter. Europees president Donald Tusk zet intussen zijn raadplegingen van de Europese leiders verder over het verzoek van Johnson om de brexit uit te stellen tot 31 januari 2020. Dat verzoek diende hij zaterdag reeds in.

bron: Belga