Mannen geloven niet in de loonkloof

Foto Unsplash

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is al lang geen onbesproken onderwerp meer. Vrouwen moesten dit jaar zo’n vijftien maanden werken om hetzelfde loon te ontvangen als mannen in twaalf maanden. Het gaat dus wel degelijk om een belangrijk verschil. En toch zijn velen van mening dat de loonkloof een verzinsel is.

Een nieuw onderzoek van SurveyMonkey werd gepubliceerd in TIME en deed enkele onthutsende resultaten uit de doeken. Exact 8.566 Amerikaanse volwassenen werden gevraagd naar hun mening over de loonkloof. Wat blijkt? Maar liefst 46% van de mannen zijn van mening dat die is uitgevonden «met politieke doeleinden».

Volgens hen betreft het dus geen legitieme problematiek. 24% van de mannen tussen 18 en 34 gaat zelfs nog een stapje verder en bestempelt de loonkloof kortweg als fake news.

De studie peilde ook naar de mogelijke oorzaken voor de loonkloof. Vrouwen haalden hoofdzakelijk seksisme en onbewuste vooroordelen aan. Mannen daarentegen waren van mening dat vrouwen minder werken en minder lucratieve functies bekleden.