Partijbestuur CD&V aanvaardt zeven kandidaturen voor voorzitterschap

Foto Belga / E. Lalmand

Het politiek bestuur van CD&V heeft de zeven kandidaturen voor de voorzittersverkiezingen ontvankelijk verklaard. Wie Wouter Beke opvolgt als de leider van de christendemocraten, zal ten laatste op 6 december geweten zijn.

Vanaf volgende week maandag 28 oktober tot zondag 17 november kunnen de leden hun stem uitbrengen in een eerste ronde. Indien geen enkele kandidaat de helft van de stemmen haalt, volgt nadien een tweede ronde tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Op 6 december wordt het resultaat van die ronde bekendgemaakt.

Sinds Wouter Beke na de verkiezingsnederlaag op 26 mei aangaf dat hij zou passen voor een nieuwe termijn als voorzitter, doken verschillende namen op als potentiële kandidaten. Dat het er uiteindelijk zeven zijn geworden, is toch enigszins verrassend veel.

“Ferm engagement”

“Het is een positieve zaak dat verschillende kandidaten zich willen smijten”, vindt interim-voorzitster Cindy Franssen. Ze ziet er ook een “ferm engagement” in om de structurele hervormingen waar CD&V nood aan heeft, effectief door te voeren.

De zeven kandidaten zijn Sammy Mahdi, Katrien Partyka, Raf Terwingen, Vincent Van Peteghem, Christophe Vermeulen, Joachim Coens en Walter De Donder. Dat zijn dus vijf burgemeesters, een jongerenvoorzitter en een gewezen jongerenvoorzitter. Tussen 5 en 14 november krijgen ze de kans zichzelf van hun tegenkandidaten te onderscheiden tijdens provinciale gespreksavonden, waar ze met elkaar in debat gaan.