Demir weigert vergunning voor megapluimvee- en varkensbedrijf in Borgloon

Demir weigert vergunning voor megapluimvee- en varkensbedrijf in Borgloon

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning voor de bouw en exploitatie van een megapluimveebedrijf met 180.000 slachtkippen in Borgloon geweigerd. Demir volgt naar eigen zeggen het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). De minister neemt gelijktijdig een beslissing in twee verschillende procedures: een voor een nieuw pluimveebedrijf en een voor de uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf. “De mogelijke geurhinder, de effecten op de mens en het gebrek aan inpasbaarheid in het omliggende open landschap vormen de basis van deze beslissing”, argumenteert Demir. “De aanvraag is grootschalig en houdt op geen enkele wijze rekening met de kwaliteiten van het landschap. Daarnaast is de afstand tot het woongebied beperkt, wordt de geuremissie met 28 procent onderschat en is er dus onvoldoende zekerheid dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.”
Voor de uitbreiding van het varkensbedrijf had de deputatie een voorwaardelijke vergunning verleend, maar zowel de aanvrager als derden gingen in beroep. Voor het pluimveebedrijf weigerde de deputatie de vergunning, en ook hier ging de aanvrager in beroep. Tijdens de openbare onderzoeken werden meer dan 1.400 bezwaarschriften ingediend.

bron: Belga