Wetenschap verdeeld over het massaal aanplanten van bomen

Wetenschap verdeeld over het massaal aanplanten van bomen

Massaal wereldwijd bomen aanplanten om het klimaat te redden. Met die piste kwamen wetenschappers van de Zwitserse universiteit ETH Zürich in juli op de proppen. Maar niet iedereen in de wetenschappelijke wereld is het eens met de vorsers. In een commentaarstuk op de studie recentelijk verschenen in vakblad Science zegt een veertigtal wetenschappers dat hun collega’s het potentieel van hun oplossing zwaar overschat hebben. Dat meldt de universiteit van Luik. De Zwitserse studie, die opgepikt werd in de media, becijferde dat er wereldwijd nog 0,9 miljard hectare vrije ruimte is om bos aan te planten. Eens volgroeid, zouden de zowat duizend miljard bomen op die oppervlakte ter grootte van de Verenigde Staten in staat zijn om 205 miljard ton CO uit de atmosfeer te trekken, of zowat twee derde van de CO die sinds de industriële revolutie door de mens uitgestoten werd. De wetenschappers analyseerden voor hun berekeningen de huidige bossen en brachten het klimaat en de bodem in rekening om te bekijken waar bomen kunnen groeien. Gebieden met gewassen of steden werden uitgesloten.

Maar 42 wetenschappers, onder wie Grégory Mahy van ULiège, zijn het er niet mee eens. “Bomen aanplanten kan een goede zaak zijn in bepaalde ontboste zones, maar bomen planten in grasachtige ecosystemen zoals savannes of grasvelden, zal de leefomgeving vernietigen van een groot aantal planten- en dierensoorten. En het zal leiden tot onvoldoende CO-opslag om de uitstoot van fossiele branden te compenseren.”

Volgens hen bevat de Zwitserse studie grote overschattingen, waardoor het potentieel van nieuw te planten bomen vijfmaal overschat is, dixit de ULiège. Zo zouden de Zwitserse wetenschappers vertrekken van de veronderstelling dat de bodem van ecosystemen met geen of weinig bomen geen koolstof bevat, terwijl vele ecosystemen, bijvoorbeeld savannes, in de realiteit meer koolstof in hun bodem bevatten dan in de lucht rond hun vegetatie.

Volgens co-auteur Grégory Mahy biedt ecologisch herstel meer mogelijkheden voor de klimaatoplossing dan enkel het aanplanten van bomen. Ook het planten of aanleggen van graslanden, savannes, struikgewassen en moerassen biedt opties.

bron: Belga