Discussie over Europese meerjarenbegroting is maat voor niets

Discussie over Europese meerjarenbegroting is maat voor niets

Ondanks stevig aandringen van de Europese Commissie hebben de Europese leiders op hun top geen richtlijnen aangenomen die de onderhandelingen over de meerjarenbegroting 2021-2027 in een beslissende plooi kunnen leggen. “Meer dan het opmaken van een stand van zaken was het niet. Iedereen herhaalde wat we al wisten”, vatte Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het samen. Voor de Europese lidstaten en het Europees Parlement, die over de meerjarenbegroting onderhandelen, is het stilaan ‘crunch time’. Tegen het einde van het jaar zou er een akkoord uit de bus moeten komen, zodat het voorbereidende werk kan worden gedaan om alle programma’s op 1 januari 2021 van start te laten gaan.

De Commissie gaf in mei 2018 met een begrotingsvoorstel het startschot van de onderhandelingen, en had de Europese leiders in de aanloop naar de top opgeroepen om knopen door te hakken en de onderhandelaars op weg te zetten naar een akkoord. Maar dat gebeurde niet. “Meer dan het opmaken van een stand van zaken was het niet. Iedereen herhaalde wat we al wisten. Er zijn geen richtlijnen gegeven, niets”, vatte Commissievoorzitter Juncker het samen. Een definitief akkoord op de top van december is dan ook niet mogelijk, zei hij.

Er moeten nog heel wat belangrijke keuzes worden gemaakt, niet in het minst over de omvang van het budget. Terwijl het Europees Parlement pleit voor een begroting die overeenkomt met 1,3% van het bruto nationaal inkomen (bni) van de EU27, willen verschillende lidstaten niet verder gaan dan 1%, Duitsland op kop. De Commissie wil van de nieuwe meerjarenbegroting én de brexit ook gebruikmaken om het systeem van de kortingen (‘rebates’) af te schaffen.

Andere debatten gaan over het evenwicht tussen de klassieke uitgavenposten landbouw en cohesie enerzijds, en de financiering van ‘nieuwe prioriteiten’ als migratie en veiligheid anderzijds, en over nieuwe inkomstenbronnen, zoals een plastictaks.

De Europese leiders verzoeken het Finse voorzitterschap van de ministerraden nu om tegen de top van december een “onderhandelingskader met cijfermateriaal” voor te leggen dat zij dan kunnen bekrachtigen. Dat wordt de eerste top onder voorzitterschap van Charles Michel, die op 1 december de fakkel overneemt van Donald Tusk.

bron: Belga