De Crem heeft een visietekst klaar, maar is tot nader order nog geen kandidaat

De Crem heeft een visietekst klaar

CD&V-minister Pieter De Crem is tot nader order nog geen kandidaat om CD&V-voorzitter te worden, maar hij heeft wel een visietekst klaar over de toekomst van zijn partij. Volgens De Crem moet CD&V niet langer een zuilenpartij zijn die de “opgetelde visies” van de middenveld-en standenorganisaties vertolkt. “CD&V moet van een klassieke politieke partij, die stoelde op intensieve samenwerking met een klassiek middenveld, evolueren naar een democratische unie op basis van individueel lidmaatschap en engagement”, schrijft De Crem in zijn visietekst, die op zijn Facebookpagina staat.

“Steeds minder mensen sluiten zich aan bij het klassieke middenveld of kunnen er zich mee vereenzelvigen. Ze hebben er louter nog een klant-leverancier relatie mee.

CD&V kan dan ook niet langer de loutere vertolking zijn van de opgetelde visies van de middenveldorganisaties of een samengestelde kieslijst van de vertegenwoordigers van diezelfde organisaties. Het moet anders en het kan nooit meer hetzelfde zijn, in plaats van meer van hetzelfde maar dan anders.”

“In de nieuwe geglobaliseerde maatschappelijke realiteit kan CD&V dus niet meer (alleen) terugvallen op standenorganisaties. In plaats daarvan moet, binnen de schoot van een democratische unie, de hand worden uitgestoken naar nieuwe maatschappelijke bewegingen, vrijwilligersorganisaties, one-issue-organisaties, levensbeschouwelijke gemeenschappen en niet in het minst naar de eigen basis”, schrijft de CD&V-minister verder.

De Crem, die tot de rechtervleugel van de partij wordt gerekend, wil niet weg van de christelijke roots van de partij. Volgens hem moet CD&V zich “nog meer als waardenpartij profileren”. “De heropleving en herbevestiging van basiswaarden zal opnieuw het ganse maatschappelijk handelen bepalen, waardoor een partij die gegrond is op universele christelijke beginselen een unieke kans op slagen heeft.”

“CD&V staat op een kruispunt en moet dit samen met vele anderen oversteken, gedreven door een inspirerende visie, zonder daarbij heilige huisjes en hete hangijzers uit de weg te gaan”, schrijft De Crem nog.

De Crem is tot nader order nog geen kandidaat om Wouter Beke op te volgen als partijvoorzitter. Zijn provinciegenoot Vincent Van Peteghem diende wel al een kandidatuur in, net als burgemeester van Tienen Katrien Partyka. Kandidaten kunnen zich nog tot maandagmorgen melden.

bron: Belga