Afschaffing verjaring voor seksueel misbruik op minderjarigen stap dichterbij

Afschaffing verjaring voor seksueel misbruik op minderjarigen stap dichterbij

Seksueel misbruik op minderjarigen kan binnenkort niet meer verjaren. De Kamercommissie Justitie heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. Kindermisbruik is bij uitstek een misdrijf dat pas later – soms vele jaren – naar boven komt, waardoor de dader vrijuit gaat, verdedigen sp.a-voorzitter John Crombez en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel hun voorstel. Dat werd mee ondertekend door CD&V, Open Vld, MR en DéFI.

Vandaag bedraagt de verjaringstermijn voor seksueel misbruik op minderjarigen 15 jaar. Het probleem daarbij is dat het voor slachtoffers vaak jaren duurt alvorens ze klaar zijn om met hun verhaal naar buiten te komen, met het risico dat het misdrijf dan al verjaard is.

De indieners van het voorstel willen slachtoffers wel blijven bewust maken van het belang om zo snel mogelijk aangifte te doen. “Dat is de beste garantie om sporen en bewijzen te (kunnen) verzamelen en de dader(s) op te sporen en te berechten”, luidt het in het voorstel. “In de praktijk moeten wij evenwel vaststellen dat aangifte in een veel te groot deel van de gevallen niet of slechts lang na het misbruik gebeurt. Allerlei redenen (gezin in de nabijheid van de dader, vrees om de feiten aan te geven wegens de invloed van de dader of nog, wegens het trauma) maken dat het voor slachtoffers van dergelijke feiten vaak onmogelijk is om onmiddellijk na de feiten een klacht in te dienen”.

De indieners beseffen dat het in veel gevallen moeilijk zal zijn om na velen jaren bewijs te vinden, zodat veel klachten en onderzoeken bij gebrek aan bewijs zullen eindigen zonder vervolging. “Toch blijft naar onze mening het beschikken over de mogelijkheid om zich alsnog tot de rechtbank te wenden symbolisch belangrijk, niet alleen voor de maatschappij maar vooral voor het verwerkingsproces van de slachtoffers”.

Er waren geen tegenstemmen voor het voorstel. Enkel Ecolo-Groen onthield zich, omdat de wet vooral symbolisch is. De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering.

bron: Belga