Isolaties in gesloten jeugdinstellingen in dalende lijn

Het aantal jongeren dat in een gesloten jeugdinstelling uit de jeugdhulp noodgedwongen in een isolatiekamer verblijft, is de afgelopen jaren licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. In 2018 kwam 14 procent of een op de zeven van de opgevangen jongeren in isolatie terecht. In 2016 was dit nog 17 procent of een op de zes. “En vroeger was dit op een op de vijf”, luidt het. “Voorlopige cijfers voor 2019 bevestigen de dalende trend.” Het Agentschap Opgroeien maakt de cijfers dinsdag/vandaag bekend naar aanleiding van een studiedag van het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet (een netwerk van jongeren die zelf in de jeugdhulp hebben gezeten) over isolatie van jongeren. Volgens de organisaties komt afzondering in de jeugdhulp, de kinder- en jeugdpsychiatrie en het buitengewoon onderwijs nog te vaak voor, duurt ze te lang en gebeurt ze om de verkeerde redenen.
Wat de gesloten jeugdinstellingen betreft, daalt het aantal isolaties licht. Die trend is volgens het Agentschap Opgroeien te danken aan een reeks maatregelen waarbij in crisissituaties meer naar alternatieven wordt gezocht. Het gaat bijvoorbeeld om “wandelen in de tuin of het creëren van vrije, open ruimtes binnen de voorziening”. Daarnaast dragen ook een positiever leefklimaat en een betere communicatie met de jongeren bij tot de daling.
“We streven ernaar om zo weinig mogelijk jongeren te isoleren”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder Jeugdhulp van het Agentschap Opgroeien. “De impact van een isolatie is groot, zowel voor de jongere als voor de begeleider. Enkel als de veiligheid van de jongere zelf, zijn medebewoners of de begeleiders in gevaar zijn, maken we gebruik van isolatie. Er is altijd wel toezicht en aan fixatie doen we nooit. Positief geformuleerd komt 86 procent van onze jongeren nooit in aanraking met isolatie.”
Toch blijft er nog ruimte voor verbetering, zegt Bogaert. “Ook de komende maanden en jaren willen we het aantal isolaties verder beperken tot een strikt minimum”, klinkt het. “We evalueren en sturen ook constant bij, met veel aandacht voor vorming en training van het personeel in wetenschappelijk onderbouwde methodieken.”
Jongeren worden door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst wegens een delict, een complexe problematiek of een heel moeilijke thuissituatie. In 2018 werden in totaal 1.686 jongeren opgenomen in een gesloten jeugdinstelling, van wie er 243 één of meerdere keren in isolatie terechtkwamen.

bron: Belga