Brusselse subsidies voor economische ontwikkeling worden uitgekeerd

Brusselse subsidies voor economische ontwikkeling worden uitgekeerd

De 2.300 Brusselse bedrijven die nog op de valreep een aanvraag indienden voor een subsidie voor economische ontwikkeling kunnen op hun beide oren slapen. Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) heeft van de regering groen licht gekregen om bijkomende middelen uit te trekken om de subsidies uit te keren. Die waren bevroren door de administratie omdat het voorziene budget met 30 miljoen overschreden werd. Tijdens de vorige regering voerde minister van Economie Didier Gosuin (DéFI) een hervorming van de steun aan ondernemingen door. Bij die hervorming werden een aantal subsidies naar beneden herzien, waardoor heel wat bedrijven nog snel een aanvraag indienden om nog van het oude regime te kunnen genieten. Het gevolg daarvan was een ruime overschrijding van de voorziene budgetten, wat tot onzekerheid leidde over het lot van de ingediende aanvragen. De vorige regering werd daar in mei over ingelicht, stipt Barbara Trachte aan.

In afwachting van een beslissing over de middelen, blokkeerde de administratie 2.300 dossiers. “Er was geen sprake van dat één van de Brusselse bedrijven met lege handen zou achterblijven. Om het gewettigd vertrouwen van de betrokken bedrijven niet te schaden, hebben we beslist om alle subsidieaanvragen te voldoen, ondanks de overschrijding van het voorziene budget als gevolg van beslissingen van de vorige regering”, verklaart staatssecretaris Trachte. Ze betreurt dat er onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de aanpassing van de subsidieregeling. Voor de begrotingen 2019, 2020 en 2021 samen wordt gerekend met een tekort van 30 miljoen euro, wat neerkomt op de totale kost van de subsidie voor één jaar.

In L’Echo kondigt Trachte aan dat ze een nieuwe hervorming wil doorvoeren waarbij vanaf 2030 enkel nog ‘duurzame’ economische projecten gesubsidieerd worden. Eerst wordt de huidige hervorming nog geëvalueerd.

De Franstalige middenstandsorganisatie UCM juicht in een mededeling “de moed en de correctheid” van Barbara Trachte en de nieuwe regering toe. “De kmo’s die een dossier hadden ingediend hebben de nodige investeringen doorgevoerd. De ondernemers konden terecht rekenen op een tussenkomst van het Gewest en die reeds in hun boekhoudkundige vooruitzichten integreren. Het niet uitbetalen van de subsidies kon de financiële toestand van het bedrijf in moeilijkheden brengen en jobs vernietigen. Het zou ook het noodzakelijke vertrouwen in de overheidsinstellingen in gevaar brengen”, aldus de UCM.

bron: Belga