BOS+ gaat in beroep tegen nieuwe ontbossingsplannen Essers

Natuurvereniging BOS+ gaat in beroep tegen de nieuwe ontbossingsplannen van transportbedrijf Essers. Nadat het bedrijf eerder was teruggefloten door de Raad van State over zijn plannen om Natura 2000-bosgebied te rooien, heeft Essers nu het vizier gericht op een ander bos in Genk: daar wil het bijna 9 hectare bos ontbossen om plaats te maken voor bedrijfsgebouwen. Dat meldt BOS+ dinsdagochtend. “Met dit nieuwe ontbossingsdossier gaat het brokkenparcours van transportbedrijf Essers onverminderd verder”, stelt BOS+. “De totaal zinloze vernietiging van het eeuwenoude Ferrarisbos in Wilrijk in 2013 was nog maar net achter de rug, of Essers maakte al plannen bekend voor de kap van een bos in Genk dat als Natura 2000-gebied Europese bescherming genoot. Omdat dit regelrecht inging tegen eerder genomen engagementen door het bedrijf en in strijd was met de Europese regelgeving, ging de natuurbeweging in het verweer en floot de Raad van State Essers uiteindelijk terug.”
“Stilaan zou men dan hopen dat dit tot voortschrijdend inzicht en meer respect voor het bos zou leiden”, zegt Bert De Somviele, directeur van BOS+. “Niet zo bij Essers, want na deze juridische nederlaag richt het bedrijf het vizier op alweer een ander waardevol bosgebied in Genk. Ironisch genoeg is Genk de Vlaamse gemeente met de grootste oppervlakte beschikbare bedrijfsterreinen van heel Vlaanderen en zou het dus geen enkel probleem mogen zijn om in de buurt een geschikte locatie te vinden waar niet moet ontbost worden. Maar blijkbaar kan de uitbreidingshonger van Essers enkel gestild worden door het rooien van bossen.”
De nieuwe plannen van Essers richten zich volgens BOS+ op de site waar eerder de firma Hörmann zijn bedrijfsgebouwen had. “Het gaat daarbij echter niet enkel om de reconversie van het bestaande bedrijfsgebouw: liefst 87.595 m² van het ernaast gelegen bos moet er ook aan geloven. Ondanks eerder ingediende bezwaarschriften, waarin onder meer werd vastgesteld dat er aan een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling van de site niet voldaan is, werd begin september dan toch een omgevingsvergunning afgeleverd aan Essers, waarin als bijkomende voorwaarde enkel nog het ‘eventuele’ behoud van 1 solitaire waardevolle eik werd opgenomen”, aldus De Somviele.

bron: Belga