Een Belg op drie struikelt over balans werk-privé

Foto Unsplash

Een derde van de 18-64-jarigen in ons land ervaart moeilijkheden om werk en gezin te combineren. Dat blijkt uit onderzoek van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De belangrijkste obstakels zijn veeleisende of vermoeiende jobs, lange werkdagen en onvoorspelbare of moeilijke uurroosters.

Voor het onderzoek werden het afgelopen jaar meer dan 27.000 werkende 18-64 jarigen bevraagd naar de combinatie werk en gezin.

Vooral de hooggeschoolden (37,3%) ondervinden belemmeringen bij de combinatie werk en gezin. Bij laag- en middengeschoolden is dat respectievelijk 28,6 en 29,3%. Als belangrijkste redenen halen ze vermoeiende of veeleisende jobs aan, gevolgd door lange werkdagen en lange verplaatsingen naar het werk.

Zelfstandigen

Ook bij zelfstandigen (38,8%) valt de combinatie werk en gezin vaak moeilijk: 19,4% van hen geeft aan dat lange werkuren het evenwicht tussen werk en gezin verstoren. Bij de regio’s zijn de belemmeringen in Wallonië (44,2%) groter dan in Brussel (33,8%) en Vlaanderen (27,3%). In Wallonië is de lange verplaatsing naar het werk een belangrijk obstakel.

Zorg voor familie en kinderen

Eén op de drie ondervraagden (34,8%) gaf aan te zorgen voor kinderen of zorgbehoevende familieleden. Dat percentage ligt net iets hoger bij vrouwen (37,2%) dan bij mannen (32,4%). Bij 25-49-jarigen staat zorg voor jonge kinderen centraal, terwijl 50-plussers in vergelijking met andere leeftijdsgenoten vaker zorg dragen voor invalide familieleden.

Bijna 15% van de ondervraagden met jonge kinderen verminderde het aantal werkuren om de combinatie werk en gezin meer draagbaar te maken. Dat is meer het geval bij vrouwen (24,2%) dan bij mannen (5,6%).