Oppositie loopt weg uit Vlaams Parlement

Oppositie debatteert niet mee over Vlaamse regeerverklaring
Belga / N. Maeterlinck

De oppositie kiest ervoor om niet mee te debatteren over de regeerverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon. Ze vroeg om het debat uit te stellen tot woensdag, maar daar wou de meerderheid niet in meestappen.

De oppositie pikt het niet dat de Vlaamse regering voorlopig geen cijfers vrijgeeft bij het regeerakkoord. «Natuurlijk zijn er cijfers en natuurlijk ga ik die ter beschikking stellen, maar ik laat die onderpinnen door de administratie met technische fiches en dinsdagochtend gaan we daarover debatteren zoveel als je wil», zei Jambon vrijdag in het parlement. «Wat ik woensdag heb voorgelegd is een richting, een visie en een ambitie.»

Twee debatten

Maar op de officiële agenda van het parlement staat duidelijk dat er krachtlijnen van de begroting zouden worden gepresenteerd, vond Björn Rzoska van Groen. Een overleg van een halfuurtje op het bureau van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans bracht geen soelaas. «We vinden het jammer dat de parlementsleden van de meerderheid een regering willen legitimeren die met de voeten van het parlement speelt», zei Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang, na afloop. «Ons voorstel is: geef de cijfers maandag of dinsdag en hou daarover woensdag een debat.»

«We willen het aanpakken zoals we dat altijd doen», antwoordde CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy. «Het is altijd zo dat het centenboekje pas na het debat komt. Wij hebben daarom het voorstel gedaan om niet één, maar twee debatten te houden.» Volgens Willem-Frederik Schiltz van Open Vld is het zelfs in élk land zo dat een minister-president of premier eerst zijn visie geeft en er pas daarna een begroting volgt.

Recht

Na die tussenkomsten werd er gestemd over een aanpassing van de agenda. De stemming werd gewonnen door de meerderheidspartijen, waarna het debat kon beginnen. Vlaams Belang, Groen, sp.a en PVDA besloten daarop het halfrond te verlaten. Volgens sommige leden van de meerderheid getuigt dat van misprijzen voor het parlement. Maar: «Het is het recht van de oppositie om dit halfrond te verlaten», stelde Homans duidelijk.