Hubertus Vereniging Vlaanderen veroordeelt dood van wolvin

Hubertus Vereniging Vlaanderen veroordeelt dood van wolvin
Foto Natuur en Bos

Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jachtsector, roept alle jagers op om de wet te respecteren. “Wie de wet niet volgt, hoort niet thuis in het moderne jagen”, schrijven voorzitter Rudi Van Decraen en directeur Geert Van den Bosch in een open brief naar alle jagers. Ze doen dat naar aanleiding van de mogelijke dood van wolvin Naya.

De laatste beelden van wolvin Naya dateren van eind april. Sindsdien werd ze niet meer op camera gezien en het mannetje August is ook gestopt met het aanbrengen van voedsel. Het Natuurhulpcentrum en Welkom Wolf vermoeden dat de wolvin door jagers werd doodgeschoten.

Open brief

“De verdwijning van Vlaanderens bekendste wolvin benadrukt een ongemakkelijke waarheid: de jagerij kampt met een negatief imago en moet dat maar eens durven toegeven”, schrijven Van Decraen en Van den Bosch in de open brief. “Zelfs al ontbreekt iedere vorm van bewijs, en lijkt enige voorzichtigheid geboden in het trekken van staalharde conclusies omtrent de daders, dan nog verdenkt iedereen spontaan de jagers. Wat de sector ook aan tegenkantingen opwerpt, het oordeel bij een groot deel van de publieke opinie luidt bij voorbaat: schuldig. Dat moet aan het denken zetten: hoe komt dat?”

Het verdwijnen van Naya is een drama, benadrukt de vereniging. “Degene die de wolvin eventueel om het leven bracht, moet de juridische en strafrechtelijke gevolgen dragen van zijn illegale actie. Werkelijk niets kan de daad vergoelijken.” Hubertus Vereniging Vlaanderen zal zich burgerlijke partij stellen indien de dader bekend is. Tegelijk roept de organisatie zijn leden op, en vooral degenen actief in en rond het wolvengebied, om elke mogelijke bruikbare tip over te maken aan Natuurinspectie.

Volgens de Hubertus Vereniging heeft de jager een uitzonderlijke positie. “Een jager is een burger die met een vuurwapen mag rondlopen en die rechtstreeks oogst uit de natuur. Die positie komt met rechten en plichten. In het geval van de wolf komt dat neer op constructief samenwerken met de bevoegde instanties. Al wil de jagerij, in tegenstelling tot het uitreiken van een premie voor de gouden tip, eerder een inzamelactie organiseren om de introductie van een nieuwe wolf te bekostigen”, luidt het nog.

Reactie

Jan Loos van Landschap vzw reageerde al op de brief. “De toon van de brief is eindelijk wat die moet zijn. De twee kopstukken roepen alle jagers op om mee te werken aan het onderzoek van de Natuurinspectie naar de verdwijning van wolvin Naya”, aldus Loos.

“Op het einde van de brief slagen de twee kopstukken er echter in om alle positieve aspecten van de brief in één ruk van tafel te vegen door te stellen dat ze ‘een inzamelactie willen organiseren om de introductie van een nieuwe wolf te bekostigen’. Alsof dat niet illegaal is. Opnieuw suggereren ze dat de Vlaamse wolven Naya, Roger en August eerder ook al zijn uitgezet, terwijl er hard wetenschappelijk bewijs bestaat dat elk van de drie wolven via Nederland uit Duitsland is gekomen en dat ze dus op een 100% natuurlijke manier Vlaanderen bereikten”, zegt Loos.