Kapitein Sea-Watch 3 pleit in Europees parlement voor ander beleid rond geredde migranten

Kapitein Sea-Watch 3 pleit in Europees parlement voor ander beleid rond geredde migranten

Europa moet werk maken van een ander beleid voor het opnemen van migranten die op de Middellandse Zee zijn gered. Dat beleid moet stoelen op het internationaal recht, in plaats van “ad-hoconderhandelingen”. Dat heeft Sea-Watch-kapitein Carola Rackete vandaag verklaard tijdens een zitting van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (Libe) in het Europees parlement. Carola Rackete is de Duitse kapitein die eind juni het reddingsschip Sea-Watch 3 had laten aanmeren in een Italiaanse haven om een veertigtal op zee geredde migranten aan wal te brengen. Ze sloeg daarmee het bevel om de Italiaanse territoriale wateren niet te betreden in de wind, maar volgens haar was die actie noodzakelijk omdat de migranten uitgeput en wanhopig waren. Er loopt nu een onderzoek tegen haar wegens onder andere medewerking aan illegale immigratie.

Rackete werd dinsdag in de Libe-commissie van het Europees parlement in Brussel uitgenodigd om over reddingsacties op zee te plaatsen. De aanleiding daarvoor was de zesde verjaardag van de scheepsramp die voor het Italiaanse eiland Lampedusa aan meer dan 300 mensen het leven had gekost.

Rackete hekelde tijdens de zitting de manier waarop de Europese Unie met de reddingen op zee omgaat. “De EU-lidstaten hebben nog altijd de interventies gedelegeerd aan een land dat in oorlog is, Libië, en dat het internationaal recht niet respecteert”, zo luidt haar kritiek.

Volgens haar moet er ook werk worden gemaakt van een structurele oplossing rond de opname van die migranten. Die beslissingen daarover moeten dan genomen worden “op basis van het recht. En niet op basis van ad-hoconderhandelingen die gebaseerd zijn de op goede wil van individuele lidstaten en op de belangen van het moment. Dat is niet betrouwbaar en niet duurzaam.”

Daarnaast kwam de kapitein ook terug op de gebeurtenissen op de Sea-Watch eind juni. “Geen enkele ervaring was zo vreselijk als zeventien dagen vastzitten op de Sea-Watch 3 terwijl ik moest uitleggen aan de overlevers dat landen in vrede hen niet wilden opnemen. En dat Europa, de bakermat van de grondrechten, hen niet wilde opnemen. Het was zwaar een Europees burgers te zijn in die dagen”, zegt ze. “Het leek was alsof ik de pest meebracht, in plaats van een boot met kwetsbare mensen”.

bron: Belga