Begroting Franse gemeenschap zeker tot 2024 in het rood

Begroting Franse gemeenschap zeker tot 2024 in het rood

De minister van Begroting in de Franse Gemeenschap, Frédéric Daerden (PS), heeft vandaag een begroting in evenwicht voor deze legislatuur uitgesloten, maar hij wil wel vermijden dat de tekorten ontsporen. “Een terugkeer naar een begrotingsevenwicht in de Franse Gemeenschap is tegen 2024 niet te verwachten”, waarschuwde Daerden in commissie op vragen van de parlementsleden Christophe Magdalijns (DéFI) en Jean-Pierre Lepine (PS). De minister wees op de vele uitdagingen – hij verwees naar de uitvoering van het excellentiepact in het onderwijs – en vond dat de Franse Gemeenschap zich geen “strikte budgettaire visie” kan veroorloven en knippen in uitgaven “die zo belangrijk zijn voor het bouwen aan de toekomst”.

De regering is momenteel de begroting 2020 van de gemeenschap aan het opstellen. Frédéric Daerden bevestigde dat hij een tekort van 600 miljoen euro verwacht voor volgend jaar, een ontsporing die zelden gezien is in de geschiedenis van de Franse Gemeenschap. Voor 2019 zou het gat zo’n 520 miljoen groot zijn.

Hoewel hij deze legislatuur geen evenwicht verwacht, verzekerde de Begrotingsminister dat hij de tekorten niet wil laten ontsporen. “Dat zou geen zin hebben en het zou niet verantwoord zijn”, aldus Daerden, die zich als doel stelde om de jaarlijkse rentelasten binnen de 2 procent van de ontvangsten van de Franse Gemeenschap te houden. De Franse gemeenschap heeft momenteel een tekort van zo’n 200 miljoen tegen ongeveer 11 miljard ontvangsten, wat binnen de vooropgestelde 2 procent ligt.

Minister Daerden zei nog in de commissie dat hij wil profiteren van de historisch lage rente om een “actief” schuldbeheer te voeren in de Franse Gemeenschap. Eind 2018 bedroeg die schuld 7 miljard euro, of een stijging in vijf jaar.

Oppositielid Christophe Magdalijns zei een gevaarlijke verhoging van de schuld van de Gemeenschap te vrezen. De schuld bedraagt vandaag 62 procent van de ontvangsten van de Franse Gemeenschap en kan tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 90 procent. “Dat zal onze instelling – die niet enkel vrienden heeft – enkel verzwakken”, waarschuwde hij.

bron: Belga