N-VA, Open Vld en CD&V stellen Vlaams regeerakkoord voor

Belga / N. Maeterlinck

Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) heeft samen met partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voorgesteld. “Vlaanderen moet de referentie worden in het komende decennium”, aldus kersvers minister-president Jambon. De verdeling van de portefeuilles werd nog niet bekendgemaakt. 

Op de volledige tekst van het regeerakkoord is het wachten tot morgen. Maar de partijvoorzitters en formateur hebben op een persconferentie de krachtlijnen van het akkoord toegelicht.

Om te beginnen mikt de Vlaamse regering op activering. De Vlaamse regering wil de komende vijf jaar 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen. De werkzaamheidsgraad moet van 75 procent naar 80 procent. Er komt een jobbonus die werken lonender moet maken. Met name voor mensen met een laag inkomen gaat het om een voordeel van honderden euro’s per jaar.

Inburgering

Ook aangekondigd waren de verstrengde voorwaarden voor nieuwkomers. Inburgeraars zullen trajecten voor het leren van Nederlands en maatschappelijke vorming moeten volgen en zullen daarvoor moeten betalen, zowel voor de cursussen als voor de examens (in totaal 360 euro). Verder komt er een getrapte toekenning van sociale rechten. Nieuwkomers krijgen bijvoorbeeld pas na 10 jaar op ons grondgebied waarvan 5 jaar onafgebroken toegang tot een sociale woning en de Vlaamse zorgkas.

Vlaanderen heeft ook beslist om zich terug te trekken uit Gelijkekansencentrum Unia.

Onderwijs

In onderwijs is het de bedoeling om de lat hoger te leggen. “Excellent onderwijs is sleutel op alles”, aldus Jambon. Er komen ingrepen om de kwaliteit te verbeteren, het lerarentekort terug te dringen, de studiebegeleiding te verbeteren, het capaciteitstekort terug te dringen en om de studieduur in het hoger onderwijs onder controle te houden. Het M-decreet wordt omgevormd tot een begeleidingsdecreet.

Klimaat en mobiliteit

“Ambitieus maar realistisch”, is dan weer de boodschap op klimaat. Zo wil Vlaanderen de CO2-uitstoot tegen 2050 terugdringen met 80 procent en moet de energie uit zon en wind tegen 2030 verdubbelen.

Op het vlak van mobiliteit moet er een gegarandeerde dienstverlening komen bij De Lijn. Het budget voor fietspaden verdubbelt en gaat op termijn naar 300 miljoen euro per jaar.

Vlaams canon en minister van Handhaving

Het veelbesproken Vlaamse canon komt er. Een groep experts krijgt daarvoor de opdracht.

Nog een nieuwigheid is dat Vlaanderen een minister van Justitie en Handhaving krijgt. Die moet een “effectief en efficiënt” handhavingsbeleid uitwerken.