Helft Vlaamse automobilisten vindt dat snelheidslimiet met voeten getreden wordt in hun straat

Helft Vlaamse automobilisten vindt dat er te snel gereden wordt in hun straat
Belga / V. Lefour

Ruim de helft van de Vlaamse automobilisten vindt dat de maximumsnelheid in hun straat meestal niet wordt gerespecteerd. Tegelijkertijd wil een grote meerderheid van de autobestuurders zich wel aan de snelheidslimieten houden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Met de Control Cruiser-campagne wil de VSV automobilisten herinneren aan de snelheidsregels en diegenen die zich aan de limiet houden bedanken.

Nieuw onderzoek van de VSV toont aan dat heel wat Vlaamse automobilisten te snel rijden als een probleem beschouwen: 53% vindt dat de autobestuurders in hun straat de toegelaten snelheid meestal niét respecteren. In zones 30 loopt dat zelfs op tot 64%.

Verder blijkt een grote meerderheid van de autobestuurders bereid om zich aan de snelheidslimieten te houden, al geven ze toe dat hen dat niet altijd even goed lukt. Meer dan acht op de tien automobilisten zijn bereid om de maximumsnelheid na te leven in schoolomgevingen (30 km/u) en binnen de bebouwde kom (50 km/u).

Control Cruiser

In zones 30, buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen is de bereidheid iets minder groot, maar gaat het toch om ongeveer 7 op de 10 autobestuurders. Binnen de bebouwde kom en in schoolomgevingen achten de meeste autobestuurders de kans klein dat ze te snel zouden rijden (respectievelijk 81% en 80%), op autosnelwegen en in zones 30 daalt dat cijfer tot respectievelijk 66 procent en 58%.

Onduidelijke snelheidslimieten, onderschatting van de risico’s en aanvaardbaarheid van de maximumsnelheden blijken de voornaamste redenen waarom Vlaamse automobilisten wel eens te snel rijden. Om de ruime meerderheid te ondersteunen die het belangrijk vindt om zich aan de snelheidslimiet te houden, lanceert de VSV vandaag een nieuwe campagne onder de noemer “Control Cruiser”. Een Control Cruiser is een voorbeeldige bestuurder die zich overal aan de maximumsnelheid houdt.

De campagne loopt van 29 september tot 3 november via affiches langs de hoofdwegen en via 10.000 lokale borden die inwoners in 122 deelnemende steden en gemeenten aan hun huisgevel bevestigen.

Lagere snelheidslimiet in Nederland?

Bij onze noorderburen vindt overigens een kleine meerderheid van 57% Nederlanders dat er maatregelen moeten komen om de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen. Onder degenen die regelmatig op die snelwegen rijden, ligt dat percentage ongeveer 10% lager. In totaal 39% is tegen dergelijke maatregelen. Dat meldde opiniepeiler Maurice de Hond.

Het Nederlandse Adviescollege Stikstofproblematiek stelde vorige week voor de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van natuurgebieden.