Herman Van Rompuy voorzitter intergewestelijke Stichting Zoniënwoud

Herman Van Rompuy voorzitter intergewestelijke Stichting Zoniënwoud

Tijdens de eerste vergadering van de raad van bestuur van de Stichting Zoniënwoud is Herman Van Rompuy verkozen tot voorzitter. De Stichting is een gezamenlijk initiatief van het Vlaamse, Brusselse en Waalse gewest. 55 procent van het woud situeert zich in Vlaanderen, 35 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 10 procent in Wallonië. De drie gewesten werken al sinds 2008 samen aan de realisatie van de ‘Structuurvisie voor het Zoniënwoud’. Sinds 2012 was er regelmatig overleg tussen de administraties op gewestelijk niveau, de politieke mandatarissen uit de regio en burgers en verenigingen actief in het Platform Zoniënwoud. Deze overlegstructuur wordt nu vervangen door een echte stichting die beter gewapend moet zijn om de structuurvisie uit te werken.

De Stichting Zoniënwoud heeft als doel deze intergewestelijke structuurvisie te realiseren, de projecten op te volgen met inbegrip van de financiering, het onthaal van het publiek te optimaliseren en de dataverzameling en interne informatie-uitwisseling te coördineren. De poort Groenendaal wordt de belangrijkste toegangspoort voor het publiek met het Bosmuseum als onthaalcentrum. Aan de poort Terhulpen wordt een documentatie- en informatiecentrum uitgebouwd over het woud.

De keuze voor voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy is niet toevallig, want hij woont in Sint-Genesius-Rode in de directe omgeving van het Zoniënwoud en gaat er ook regelmatig wandelen. De Raad van Beheer zal naast de voorzitter en zes leden (2 per Gewest) nog worden aangevuld met vier te coöpteren leden uit vzw’s betrokken bij het Zoniënwoud en/of experten. De Stichting krijgt onderdak in het Rood Klooster op Brussels grondgebied.

bron: Belga