Behoud van kernenergie op Vlaamse onderhandelingstafel

Behoud van kernenergie op Vlaamse onderhandelingstafel

N-VA wil dat de Vlaamse regering bij de federale regering aandringt op het behoud van kernenergie, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Een heikel punt, want Open Vld en CD&V blijven wel achter de kernuitstap staan. Kernenergie is een federale bevoegdheid, maar het thema duikt toch op in de Vlaamse regeringsonderhandelingen. N-VA heeft volgens de kranten een tekst op tafel gelegd waarin staat dat de Vlaamse regering er bij de federale overheid op zal aandringen kernenergie te behouden. Die federale overheid moet “bij de bevoorradingszekerheid de impact op de energiefactuur voor burgers en ondernemingen zo minimaal houden en tegelijk de impact op de CO2-uitstoot niet verhogen, onder andere met kernenergie”, luidt het.

Over de tekst, die de kernuitstap dus terugschroeft, is er volgens de kranten nog geen akkoord. Ook vanuit werkgeverskringen is er bezorgdheid over de gebrekkige ambitie voor hernieuwbare energie. Werkgeversorganisaties Agoria, de federatie van elektriciteitsproducenten Febeg en de sector van de hernieuwbare energie ODE hebben daarom een vertrouwelijke brief geschreven aan de onderhandelaars om hoger te mikken en belastingen te verschuiven van elektriciteit naar fossiele brandstoffen.

bron: Belga