Asielaanvragen in Europa 6 procent hoger dan in 2018

Asielaanvragen in Europa 6 procent hoger dan in 2018

In juli hebben ongeveer 62.900 mensen asiel aangevraagd in een van de 28 landen van de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland. Dat is 26 procent meer dan in juni, een stijging die deels te verklaren is door het bijzonder lage aantal aanvragen dat die maand werd ingediend. In vergelijking met juli 2018 gaat het om een stijging met 6 procent, in vergelijking met juli 2017 om een stijging met 1 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), die vandaag bekendgemaakt zijn. Van januari tot juli 2019 werden in Europa 400.500 asielaanvragen ingediend, of 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het totale aantal asielaanvragen is te vergelijken met de trends van 2017. In 2018 waren er minder aanvragen om internationale bescherming te krijgen.

Ondanks de stijging is Europa nog ver verwijderd van een nieuwe asiel- en migratiecrisis, zoals in 2015-2016. Zo werden er in juli 2016 122.000 asielaanvragen ingediend, bijna het dubbele van de jongste cijfers van juli dit jaar. Toch valt niet te ontkennen dat die 62.900 aanvragen het hoogste aantal zijn sinds maart 2017. Syriërs, Afghanen en Venezolanen zijn samen goed voor een kwart van het aantal aanvragen. Verder in de top tien staan mensen die afkomstig zijn uit Irak, Pakistan, Turkije, Colombia, Iran, Nigeria en Albanië.

Samen met het aantal aanvragen, is in juli ook het aantal asielbeslissingen gestegen die nationale autoriteiten namen. In 51.000 dossiers die voor de eerste keer werden ingediend werd een beslissing genomen, 22 procent meer dan in juni. Over de manier waarop de Europese landen de last van de te behandelen asieldossiers onder elkaar willen verdelen wordt al jaren gediscussieerd. Op 23 september vindt in Malta een migratietop plaats waar het onderwerp opnieuw op de agenda staat.

bron: Belga