werken voor de goede doelen: Koen werkt voor Djapo

Wat doe je bij Djapo ?
«Ik werk bij Djapo als educatief medewerker. Djapo leert kinderen keuzes maken voor een duurzame wereld.»
«We onderzoeken samen duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, fair trade, grondstoffen… via denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken en systeemdenken. Als je een thema zoals afval bijvoorbeeld vanuit verschillende rollen bekijkt (de producent, het product, het afval, de consument…) zie je vaak heel andere dingen.»
«Kinderen ontdekken zo ook hoe alles in de wereld met elkaar verbonden is en dat helpt hen om zelf keuzes te maken voor een duurzamere wereld.»

Wat motiveert jou ?
«Ik geloof echt in de verbindende kracht van duurzaamheid. Steeds opnieuw mogen samenwerken met leerlingen, leerkrachten, scholen, gemeenten en andere partners die zich allemaal inzetten voor een fijner leven op een betere planeet toont aan dat wij allemaal op onze eigen manier een verschil kunnen maken.»

Is jouw goed doel op zoek naar vrijwilligers? Of andere hulp?
«Djapo heeft een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers die workshops geven rond de SDG’s, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om van onze wereld een betere plek te maken. Maar ook bij andere projecten, ik denk maar aan onze actie Goedzak! voor de Warmste Week, zoeken we regelmatig vrijwilligers. Het zijn een voor een mensen met zeer veel enthousiasme voor een duurzamere wereld. Het is bijzonder fijn om met hen samen te werken.»