Raad van State vernietigt retributie voor aanvraag verblijfsvergunning

Raad van State vernietigt retributie voor aanvraag verblijfsvergunning

De Raad van State heeft het koninklijk besluit van 16 februari 2015 van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de hoogte van de retributie die vreemdelingen verschuldigd zijn om de kosten van hun aanvraag voor een verblijfsvergunning te dekken, vernietigd. Voor de Raad van State moet het bedrag van een retributie in een redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde diensten en is dat hier niet aangetoond. De zaak was in april 2015 aangespannen door een aantal organisaties die rond mensenrechten en asielzoekers werken, zoals de Franstalige Liga voor de Mensenrechten en de MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie).

Vanaf 1 maart 2017 stegen de bijdragen die vreemdelingen moeten betalen voor aanvragen voor humanitaire regularisatie en andere aanvragen tot lang verblijf van 215 naar 350 euro

bron: Belga