Nog steeds geen akkoord over plaatsverdeling in Vlaams Parlement

Nog steeds geen akkoord over plaatsverdeling in Vlaams Parlement

Er is nog steeds geen akkoord over de plaatsverdeling in het Vlaams Parlement. Normaal zouden de fractieleiders vandaag over de kwestie overleggen, maar dat overleg is geannuleerd. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Eerder raakte bekend dat met name N-VA en CD&V op een andere golflengte zitten. In tegenstelling tot het federale parlement worden de plaatsen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zat PVDA bij de openingszitting in juni uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts.

Maar het is een publiek geheim dat N-VA, de grootste partij in het halfrond, niet zo gelukkig is met de huidige indeling. De partij wordt namelijk fysiek verdeeld over het midden- en het rechtervak. Ook bij de start van de vorige legislatuur (in 2014) maakte N-VA daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de N-VA-fractie toen in het zand.

N-VA heeft een tijd geleden aangedrongen op een andere indeling. Verschillende alternatieve indelingen werden op tafel gelegd. In verschillende van die scenario’s komt het Vlaams Belang mee in het middenvak van het parlement te zitten.

Naar verluidt geraken N-VA en CD&V het niet eens. CD&V zou namelijk pleiten voor een behoud van de huidige indeling.

Vorige week geraakte de knoop niet doorgehakt op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Er werd daarom een bijkomend overleg tussen de fractieleiders afgesproken. Dat overleg zou normaal gezien vandaag plaatsvinden, maar is intussen geannuleerd.

bron: Belga