Auto blijft cruciaal in woon-werkverkeer, helft van werkgevers biedt alternatieven aan

Auto blijft cruciaal in woon-werkverkeer

De auto blijft cruciaal in het woon-werkverkeer. Zowat 86 procent van de werkgevers hanteert een systeem met salariswagens. Daarbij geeft 42 procent aan enkel dat systeem aan te bieden en biedt 51 procent (ook) alternatieve systemen aan. Zo hanteert 24 procent van de werkgevers het mobiliteitsbudget, 13 procent biedt een mobiliteitsvergoeding aan. Dat meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vandaag op basis van een onlineonderzoek bij 1.000 werknemers (foutenmarge 3 procent) en 262 bedrijven. Bij de werknemers geeft 15 procent aan recht te hebben op een salariswagen, een cijfer dat overeenkomt met de officiële statistieken van de FOD Mobiliteit, en zegt 5 procent recht te hebben op een mobiliteitsbudget, eenzelfde aandeel heeft recht op een mobiliteitsvergoeding.

Volgens het VBO kijkt, wanneer het gaat over het zoeken naar alternatieven voor de wagen, iedereen naar iedereen. “Ons land heeft nood aan een globaal mobiliteitsplan in plaats van een steekvlambeleid afhankelijk van wie bevoegd is en wie niet”, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

“Ook zal elke stakeholder inspanningen moeten leveren: de overheid moet een gunstig fiscaal kader creëren, aangevuld met extra investeringen in onder andere openbaar vervoer. De werkgevers moeten hun werknemers de keuze geven tussen verschillende vervoersmiddelen, en werk maken van een vergroening van het wagenpark. En de werknemers zullen hun gedrag moeten bijsturen, door onder andere gebruik te maken van het mobiliteitsbudget en niet langer de wagen te nemen voor elke kleine verplaatsing. De toenemende populariteit van de fietsvergoeding is op dat vlak alvast een goede zaak”, aldus Timmermans.

Volgens het VBO kan een slimme kilometerheffing overwogen worden op voorwaarde dat de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting afgeschaft worden. Die zou dan het verbruik belasten in plaats van het bezit van het voertuig. De heffing zou variëren naargelang de plaats, het tijdstip en de vervuiling. Er mag evenwel geen apart systeem per regio komen. De stadstol in Brussel, een op zichzelf staande maatregel zonder overleg tussen de regio’s, is dan ook geen goede maatregel, klinkt het.

“Ondanks het feit dat er heel wat weerstand is op politiek niveau en dat de helft van de werknemerspopulatie deze heffing niet ziet zitten, moet wat ons betreft over de invoering ervan worden nagedacht als we de files en de bijhorende uitstoot willen terugdringen”, aldus het VBO.

bron: Belga