Meer dan 3.000 mensen vieren honderdste verjaardag Kind en Gezin

Meer dan 3.000 mensen zijn vrijdag samengekomen in Brussels Expo op de Heizel om de honderdste verjaardag van Kind en Gezin – en de Franstalige en Duitstalige tegenhangers ONE en Kaleïdo – te vieren. Ook koningin Mathilde was op de viering aanwezig. Volgens haar hebben deze instellingen “beetje bij de beetje de kijk van onze samenleving op kleine kinderen veranderd”. De koningin bracht in herinnering dat in het begin van de twintigste eeuw bijna een op de zes kinderen in België stierf voor de leeftijd van één jaar. Ook was er een groot sterfterisico voor de moeder bij de bevalling. Dankzij het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, de voorloper van Kind en Gezin die net na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht, verbeterde de situatie. “Dankzij gecoördineerde acties verbeterde de gezondheid van kinderen en moeders zienderogen”, aldus koningin Mathilde. Ze wees daarbij op de complexiteit en veeleisendheid van kinderzorg.
“Kinderen en families zijn de pijlers van onze samenleving. Het is binnen de familiale sfeer dat kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen. Steun aan de ouders is dus primordiaal en mag niet verwaarloosd worden”, beklemtoonde Harald Mollers, bevoegd minister voor de Duitstalige Gemeenschap.
Op de viering vrijdag staan conferenties, tentoonstellingen en animatie op het programma, over verschillende aspecten zoals kinderopvang, onderwijs, gezondheid, adoptie, enzovoort.
De oprichting van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (NWK) dateert van 5 september 1919. In de loop van haar geschiedenis onderging de organisatie verschillende veranderingen en breidde ze haar dienstverlening verder uit. Zo speelde ze tijdens de tweede wereldoorlog een belangrijke rol bij de redding van Joodse kinderen, door hen een valse naam te geven. In de jaren 1960 volgde de systematische invoering van vaccinatiepreventie voor zuigelingen en in de jaren zeventig werd de financiering van de kinderdagverblijven hervormd, waardoor opvang algemeen toegankelijk werd. In de jaren 1980 verschoof het gezinsbeleid naar de gemeenschappen. Daarvoor werd in 1984 Kind en Gezin opgericht. De officiële splitsing vond in 1987 plaats.
Anno 2019 telt Kind & Gezin ruim 900 werknemers in de lokale dienstverlening. Er zijn 57 lokale teams, die telkens bestaan uit verpleegkundigen, een gezinsondersteuner, een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. In de consultatiebureaus van Kind & Gezin zijn ook meer dan 4.000 vrijwilligers en 641 artsen actief.

bron: Belga