Franse Gemeenschap – Pierre-Yves Jeholet (MR) wordt minister-president Franse Gemeenschap

MR-politicus Pierre-Yves Jeholet wordt de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap. Jeholet was de voorbije twee jaar minister in de Waalse regering. Ook de voor het grote publiek onbekende Valérie Glatigny wordt minister voor de Franse Gemeenschap. In de Waalse regering houdt de MR vast aan zijn huidige ministers. Willy Borsus, nu minister-president, zal na de eedsaflegging vrijdag viceminister-president worden in de nieuwe paarsgroene Waalse regering-Di Rupo. Borsus krijgt economie, buitenlandse handel, ruimtelijke ordening en landbouw als bevoegdheden.
Jean-Luc Crucke blijft minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor regionale luchthavens en sportinfrastructuur. Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.
Bij de Franse Gemeenschap wordt minister-president Jeholet bevoegd voor intra-Belgische relaties, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking.
Nobele onbekende is Valérie Glatigny, een raadgeefster bij de voorzitter van het Europees Parlement die bij de jongste verkiezingen eerste opvolger was op de Europese lijst van de MR. Zij wordt nu minister van Hoger Onderwijs en wordt onder meer ook bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport.
Vraag blijft wie de voorzitter van de MR wordt na het vertrek van Charles Michel. Volgens de partij hebben alle aangeduide ministers al aangegeven dat ze geen kandidaat zullen zijn voor het voorzitterschap.

bron: Belga