Elio Di Rupo wordt Waals minister-president

Elio Di Rupo wordt Waals minister-president
Belga / D. Waem

PS-voorzitter Elio Di Rupo wordt Waals minister-president. Dat liet de partij donderdagavond weten. Hij zal aan het hoofd staan van een paars-groene regering. Willy Borsus van MR, nu minister-president, zal na de eedsaflegging vrijdag viceminister-president worden.

Waalse regering

In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt bevoegd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne, die bekendstaat als regionalist, wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting. Jean-Luc Crucke (MR) blijft minister van Financiën en Begroting en bevoegd voor regionale luchthavens. De bevoegdheid energie ruilt hij in voor die over sportinfrastructuur.Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid. Ecolo mocht een minister voor klimaat aanduiden, die meteen ook bevoegd is voor mobiliteit, infrastructuur en energie. Die eer is weggelegd voor oudgediende Philippe Henry. Céline Tellier, secretaris-generaal van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), wordt minister van Leefmilieu en Dierenwelzijn.

Franse Gemeenschap

MR-politicus Pierre-Yves Jeholet wordt de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap. Hij wordt bevoegd voor intra-Belgische relaties, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking. Nobele onbekende is Valérie Glatigny. Zij wordt nu minister van Hoger Onderwijs en wordt onder meer bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport. De PS mag de minister van leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Désir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap. Bénédicte Linard van Ecolo wordt bevoegd voor cultuur, media, kinderopvang, gezondheid en vrouwenrechten.

Federale regering

Of Di Rupo als Waals minister-president nog mee de onderhandelingen voor een federale regering zal voeren, valt te betwijfelen. De PS laat weten dat Jean-Claude Marcourt PS-onderhandelaar wordt. Marcourt is de sterke man van de Luikse PS. Hij was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs. Wellicht zal hij die taak uitvoeren samen met Paul Magnette, van wie waarnemers verwachten dat hij nu de nieuwe PS-voorzitter wordt.