Vlaamse Ouderenraad vraagt crisishulp open te stellen voor 65-plussers

Vlaamse Ouderenraad vraagt crisishulp open te stellen voor 65-plussers

In meer dan 1 op de 3 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen gaat het om iemand van 65 jaar of ouder. Toch krijgen de netwerken geestelijke gezondheidszorg geen middelen om hun mobiele crisisteams open te stellen naar 65-plussers. Aan die discriminerende situatie moet een einde komen, zegt de Vlaamse Ouderenraad naar aanleiding van Werelddag Zelfmoordpreventie. Het advies- en inspraakorgaan van ouderen bij de Vlaamse regering vraagt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block om snel middelen vrij te maken om de crisishulp open te stellen voor 65-plussers. Zelfdoding bij ouderen is een sterk onderschat fenomeen. “In meer dan 1 op de 3 gevallen van zelfdoding gaat het om een 65-plusser. Als we kijken naar 60-plussers, gaat het zelfs om bijna de helft (44 pct) van de slachtoffers”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad, op basis van cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ondanks de hoge sterftecijfers is er weinig aanbod aan geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. “Beleidsmatig is er in 2010 gekozen om eerst in te zetten op volwassenen van 18 tot 64 jaar, en pas daarna te onderzoeken in hoeverre die netwerken uitgebreid kunnen worden, dan wel of er een apart netwerk met expertise rond 65-plussers moet komen. Intussen zijn we bijna 10 jaar verder, en blijft het wachten op concrete maatregelen”, klaagt de Vlaamse Ouderenraad aan.

Tot op heden blijven de mobiele crisisteams in de geestelijke gezondheidszorg enkel voorbestemd voor volwassenen van 18 tot 64 jaar. Daardoor kunnen 65-plussers en hun omgeving op crisismomenten geen beroep doen op gepaste hulp en psychologische begeleiding in de thuisomgeving. “Voor hen is institutionalisering dan de enige optie, wat heel hoogdrempelig en lang niet altijd de beste oplossing is. Ook de multidisciplinaire teams die op langere termijn begeleiding bieden in de thuisomgeving, staan niet open voor 65-plussers.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga