“Grootste manco is het ontbreken van traject naar evenwicht”

Grootste manco is het ontbreken van traject naar evenwicht

Gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft bedenkingen bij het Waalse regeerakkoord, met name op budgettair vlak en op vlak van tewerkstelling. “Het grootste manco van het akkoord, is het ontbreken van een kompas, een traject naar een evenwicht”, zegt Van Overtveldt. De Waalse regering wil de komende jaren 4 miljard euro investeren. Tegen 2024 belooft de ploeg van liberalen, socialisten en groenen opnieuw een begroting in evenwicht. Dat staat in het ontwerp van regeerakkoord dat maandag in Namen is voorgesteld. De toekomstige Waalse regering wil daarnaast ook de tewerkstellingsgraad opkrikken met 5 procentpunten, meer bepaald van 63,7 naar 68,7 procent. Hoe de regering dat concreet wil aanpakken, is iets minder duidelijk.

N-VA-europarlementslid Johan Van Overtveldt, gewezen minister van Financiën, plaatst een aantal kanttekeningen bij het bereikte akkoord. “Het grootste manco van het akkoord, is het ontbreken van een kompas, een traject naar een evenwicht. We hebben in de federale regering mogen vaststellen dat het zelfs mét een kompas voor sommige coalitiepartners aartsmoeilijk is om koers te houden”, zegt hij in een reactie aan Belga.

“Bovendien is het akkoord gebaseerd op een aanzienlijke jobgroei, zonder te zeggen hoe men die jobs gaat creëren. De vraag is dus of men bereid is maatregelen te nemen om werklozen te activeren, en welke. Daarover is men bijzonder vaag”, aldus Van Overtveldt.

bron: Belga