Dierenartsen pleiten voor verplichte vaccinatie tegen blauwtong

Dierenartsen pleiten voor verplichte vaccinatie tegen blauwtong

Dierenartsen in ons land pleiten voor een gerichte en verplichte vaccinatiecampagne tegen blauwtong. Ze hebben hierover een brief gestuurd naar Landbouwminister Denis Ducarme. Blauwtong is een virale aandoening die wordt overgedragen via muggen. Ze is schadelijk voor herkauwers zoals schapen, en (het type acht) ook voor runderen. Het dier krijgt koorts, een rode neus, rode oogleden en gezwollen lippen. Bij schapen en kalveren (in mindere mate bij volwassen runderen, red.) kan het virus lijden tot de dood. Blauwtong is ongevaarlijk voor de mens.

Begin dit jaar maakte de ziekte opnieuw opgang in Wallonië. Ook in het oosten van Frankrijk komt blauwtong voor. “Het gaat om het type 8, dat dus ook schadelijk is voor de rundveesector. We vrezen dat de ziekte verder zal oprukken naar ons land”, aldus de dierenartsen. Zij waarschuwen in dat geval voor zware economische schade, doordat bij een uitbraak van blauwtong heel wat jonge dieren kunnen sterven en ook de uitvoer van runds- en schapenvlees zou worden beperkt. “De impact zal dan een pak hoger liggen dan de kost van een algemene vaccinatie”, zeggen de Vlaamse Dierenartsenvereniging en haar Waalse zusterorganisatie UPV.

De overheid stelde het vaccin na de epidemie in 2006-2007 ter beschikking. “Maar dat is sinds eind 2018 niet meer het geval. Veehouders die willen vaccineren moeten het laten invoeren, maar dat is duur en het vaccin is niet altijd beschikbaar”, klinkt het. De dierenartsen pleiten daarom voor een gerichte en verplichte vaccinatiecampagne.

Het kabinet Landbouw heeft nog niet geantwoord op hun brief, maar de verenigingen hopen wel op een reactie bij het overleg dat op 20 september plaatsvindt met het agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV).

bron: Belga