Waals Parlement wacht nieuwe Waalse regering af

Waals Parlement wacht nieuwe Waalse regering af

Het Waals Parlement heeft vandaag zijn eerste plenaire vergadering na het zomerreces gehouden. Het was een weinig opwindende zitting, waar bij gebrek aan een nieuwe Waalse regering de uittredende regering in lopende zaken de actualiteitsvragen moest beantwoorden. Onder meer het voornemen van de Brusselse regering om een stadstol in te voeren, passeerde de revue. De zitting gaf de ongeveer 40 procent nieuwe leden de kans aan het parlementaire werk te wennen. Nadat Christophe Collignon (PS) als voorlopige voorzitter werd verkozen en ook de leden van het bureau waren aangesteld, was het de beurt aan enkele vraag en antwoordsessies. Onder meer de gevolgen van de herstructurering bij KBC voor Wallonië en de ‘transformatie’ van de winkels van Match en Smatch werden besproken.

Tijdens de actualiteitsvragen werd nog eens ingegaan op de situatie bij ISPPC, de intercommunale uit Charleroi die enkele beslissingen van haar raad van bestuur geannuleerd zag door minister van Binnenlands Bestuur Valérie De Bue (MR). Zij verdedigde in het parlement de keuze om de pas gecreëerde functie van adviseur-generaal te schrappen, omdat die op maat gemaakt leek van Thomas Salden, de halfbroer van voormalig MR-voorzitter Olivier Chastel.

Over de Brusselse stadstol, een regionale variant op een kilometerheffing, zei minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) dat het hele idee voorlopig niet meer behelst dan een verklaring van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “We moeten voorzichtig blijven en overleg plegen. Dat kost niets”, zei Crucke.

Het is niet duidelijk wanneer het Waals parlement nog eens bijeen zal komen. Dat heeft alles te maken met de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Waalse regering, die nog in volle gang zijn. Van de gesprekken tussen PS, MR en Ecolo lekt voorlopig weinig tot niets uit. Een piste die circuleert is dat de onderhandelaars zouden willen landen voor de Waalse feestdag op 15 september. Anderen hebben het over een landing tussen de Waalse feestdag en de Dag van de Franse Gemeenschap op 27 september.

Het Vlaams Parlement komt op 23 september voor de eerste keer weer bijeen. Dan wordt de nieuwe minister-president in het halfrond verwacht voor de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. De federale Kamer houdt op 19 september zijn eerste plenaire vergadering van het politieke jaar.

bron: Belga